Historie a budoucnost dopravního značení

S dopravním značením se setkáváme denně a bez něho by byl na silnicích chaos.  V článku se dozvíte jak vzniklo a jaká je jeho budoucnost.

Nejstaršími dopravními značkami byly milníky udávající vzdálenost nebo směr, například Římané po celé své říši vztyčovali kamenné sloupy udávající vzdálenost do Říma. Podle Strabóna vztyčovali Maurijci na svých cestách ukazatele ve vzdálenosti 10 stádií. Ve středověku se rozšířily vícesměrové ukazatele na křižovatkách, které udávaly směr do měst a obcí.

V roce 1686 byl portugalským králem Petrem II. zaveden první známý zákon o regulaci dopravy v Evropě. Tento zákon předpokládá umístění značek přednosti v jízdě v nejužších lisabonských ulicích, které uvádějí, která doprava má couvat, aby dala přednost. Jedna z těchto značek se dodnes nachází na ulici Salvador ve čtvrti Alfama.

První moderní dopravní značky postavené v širokém měřítku byly určeny pro jezdce na vysokých nebo "obyčejných" kolech na přelomu 70. a 80. let 19. století. Cyklistické organizace začaly stavět značky, které upozorňovaly na potenciální nebezpečí před nimi (zejména na strmé kopce), nikoliv pouze uváděly vzdálenost nebo směr k místům, čímž přispěly k typu značek, které definují "moderní" dopravní značení.

Dopravní značení v Česku

Zavádění dopravních značek předpokládala a požadovala Pařížská konvence z roku 1909 a její dodatek z roku 1926. Vládním nařízením bylo od 1. listopadu 1935 na území Československa oficiálně zavedeno prvních šest druhů výstražných značek. Tyto značky měly již tvar rovnostranného trojúhelníku o straně 1000 mm, avšak symboly byly provedeny bíle na modrém podkladě (bez orámování). Symboly byly již podobné dnešním.

Zákon č. 82/1938 Sb. z 8. dubna 1938, o dopravních značkách pro silniční dopravu, stanovil povinnost označit do konce roku 1938 silnice dopravními značkami. Vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. byly od května 1938 zavedeny i další druhy dopravních značek a zařízení světelné signály pro řízení dopravy.

Budoucnost dopravního značení

S nástupem autonomních aut bude potřeba umísťovat dopravní značky ubývat. Vznikat samozřejmě budou i nové ale je předpoklad že některé původní dopravní značení vymizí. Nejnovějším přírůstkem jsou tzv. chytré semafory. Tyto semafory zaznamenávají informace o dopravě v místě a pomocí detektorů a kamer přijímají aktuální informace o dopravě ze všech ostatních semaforů na trase. Na základě těchto informací může systém odpovídajícím způsobem upravit světelnou signalizaci tak, aby se zlepšil tok dopravy, upravila se délka světelného cyklu a křižovatkou projel větší počet vozidel.